Maand: februari 2021

De Sinte-Mariekerk van Everbeek

De Sinte-Mariekerk van Everbeek

De Sinte-Mariekerk van Everbeek

Onderschat het kleine niet. Dat bewijst Patrick Devos met deze gids over de kerk te Everbeek-Beneden. Zij is toegewijd aan Sinte-Marie of Onze-Lieve-Vrouw. Everbeek-Boven heeft zijn eigen kerk met als patroon Sint-Jozef.

Jerôme Joye, pastoor van de parochie begin jaren ’60, ijverde sterk voor het behoud en herstel van deze kerk. Hij krijgt als eerste aandacht. Daarna volgt het landschap en de dorpskom met aansluitend de pastorie. Een kort historisch overzicht, met rode draad het gebrekkig onderhoud aan de kerk.

Het bedehuis krijgt uitvoerig aandacht, zowel wat betreft de bouwgeschiedenis als het interieur met de altaren, biechtstoel, preekstoel, beelden, gewaden, bedevaartvaantjes en vaatwerk.

Tenslotte een woordje over de Korootkapel en andere kapellen en calvaries.

Eigenlijk komt dit dicht bij een zeer beknopte dorpsmonografie. Er is zelfs nog een pagina bibliografie voorzien. Een mooi werkstuk.

Patrick Devos, De Sinte-Mariekerk van Everbeek. Verborgen rijkdom in de Vlaamse Ardennen, Gent, 1998, 80 p., ISBN 90-74311-26-1.

Delen:
Geschiedenis van Lennik

Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik

Geschiedenis van Lennik

Een grote verzameling artikelen vormen samen deze tweede reeks ‘Bijdragen’ over Lennik.

De eerste reeks verscheen in 1978 (Jaar van het dorp), deze tweede reeks zag het daglicht in 1981. Het initiatief werd genomen door de Kulturele Kring Andreas Masius, die 20 jaar bestond. Zij koppelde dit tweede lustrum aan een dezelfde verjaardag van de Roelantskring en de 50ste verjaardag van het overlijden van pastoor Vennekens. Enkele bijdragen handelen over hem.

Maar verder: wat een keur aan artikels, meestal tussen de 5 en de tien pagina’s lang.

  • Over personen: Vennekens, Baron de Saint-Genois, Jozef-Firmin Vincx, generaal De Koninck, Frans Jozef de Gronckel
  • Kerkelijk verleden: Lennik en de missie in Zuid-Afrika, de kostersbond, de parochies rond 1914, de romaanse Sint-Martinuskerk, kerk te Gaasbeek
  • Erfgoed: Christus-op-de-koude-steen, klokken, kapellen, glasramen, barok kerkmeubilair, oude hof Vivershem, het baljuwshuis te Gaasbeek
  • Verenigingen: Davidsfonds, fanfare Sint-Cecilia, zanggenootschap Sint-Gregorius
  • WOI: de gesneuvelden uit Sint-Martens-Lennik, vluchtelingen uit West-Vlaanderen, vredesfeesten in 1920
  • Kroniek van Sint-Martens-Lennik 1879-1979, Gaasbeek in 1907
  • Brandweer van Sint-Martens-Lennik en van Sint-Kwintens-Lennik
  • Heraldiek: Morenkoppen in wapenschilden

Een bibliografie en een uitgebreid namenregister sluiten dit boek. Goed voor 287 pagina’s historie van Lennik, met beperkte illustraties. 40 jaar later blijft dit werk een prachtige verzameling heemstof over de drie deelgemeenten.

Diverse auteurs, Bijdragen tot de geschiedenis van Lennik, 1981, 287 p., D/1981/2396/1

Delen:
Van het sportveld naar het slagveld: Belgische sportmannen in de Groote Oorlog

Van het sportveld naar het slagveld

Van het sportveld naar het slagveld: Belgische sportmannen in de Groote Oorlog

Een wel heel bijzonder boek is dit. Heel wat Belgische militairen wonnen in het begin van de 20ste eeuw Olympische medailles. Maar, zegt de auteur, hij stelt vast dat dit onderwerp op Belgisch niveau nog niet specifiek was bestudeerd. Zijn grote kennis over en passie voor sport zette hem op zoektocht naar soldaten-topsporters.

In de algemene situering (deel 1, 18 p.) gaat hij na wat er al over gepubliceerd was, heeft hij het over de oorlog en de rol van beweging, De Pershing Games van 1919 en de Olympische Spelen te Antwerpen in 1920.

Deel 2 geeft in drie pagina’s een lijst van Belgische Olympische soldaten en deel 3 in twee bladzijden een lijst van Niet-Olympische soldaten-topsporters.

Deel 4 is gewijd aan voetbal. In 20 pagina’s wordt duidelijk gemaakt hoe deze sport sterk aan belangstelling won en de Groote Oorlog eigenlijk grote protagonist van deze sport bleek.

De hoofdbrok (75 p.) is deel 5 waarin elke getraceerde soldaat-atleet een beknopte biografie krijgt, enerzijds op gebied van sportverdienste en anderzijds wat betreft de dienst aan het front. De personen zijn gegroepeerd per sport, van Atletiek tot Zwemmen.

Een besluit in vier talen en een uitgebreide bibliografie sluiten het geheel af. We lezen daar wel de ‘geciteerde werken’, maar in het boek komt geen enkele voetnoot voor. Dat is spijtig. Ook de lay-out qua titels en onderverdelingen kon iets duidelijker, dan alleen maar een groter lettertype nemen.

Maar dit blijft pionierswerk! Iets nieuws, iets dat nog niet belicht werd. En het geheel laat duidelijk zien dat over sport schrijven kan om een manier die meer is dan wat overschrijven van uitslagen en rangschikkingen. En dat over de Groote Oorlog nog zoveel meer te schrijven valt. Dit conflict is immers op veel vlakken het einde van de Lange 19de Eeuw en het begin van de moderne tijd.

Roger Vanmeerbeek, Van het sportveld naar het slagveld: Belgische sportmannen in de Groote Oorlog, Fonds Baillet Latour, 2016, 148 p., ISBN 9789082531602.

Delen:
Provinciaal Domein Rivierenhof in beeld

Rivierenhof in beeld

Provinciaal Domein Rivierenhof in beeld

Dit boekje, of deze folder, zoals je het noemen wilt, komt raar uit de hoek. De voorpagina saai, nietszeggend. De datum onderaan leert dat het uitgegeven werd bij tentoonstelling in 1989. Maar dan sla je het open en… niets ellenlange tekst. Een inleiding van een pagina en een verantwoording van een halve pagina. Daaruit valt vooral te leren dat de ‘Vriendenkring der Wachters’ aan de oorsprong van dit initiatief lagen.

Op elke pagina zijn vervolgens gemiddeld twee beelden verzameld. Historische zichten die te maken hebben met het Rivierenhof. Een beetje in de lijn van de boekjes “In oude prentkaarten” (Kijk bijvoorbeeld naar Mortsel). Als we er bij vertellen dat voor de periode 1950-1985 slechts drie pagina’s werden ingeruimd, dan is het duidelijk dat er niet vlug-vlug wat bij elkaar werd gegooid. Soms zie je dat bij publicaties over 50 jaar dit of 100 jaar dat: de laatste 5 jaar nemen meer dan een kwart van de plaats in beslag. Hier niet.

Eigenlijk verdient deze brochure meer aandacht. Maar de zeldzaamheid is de grootste hinderpaal. Ligt je interesse in het Antwerpen en zijn deelgemeenten van toen en kan je dit aanschaffen? Niet twijfelen!

Provincie Antwerpen, De geschiedenis van het Provinciaal Domein Rivierenhof in beeld, 1989, 32 p., D/1989/0180-35.

Delen: