Antwerpen op zoek naar drinkwater

ETWIE staat voor Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed. Volgens de website van dit centrum houdt het zich voornamelijk bezig met de roerende en immateriële aspecten ervan. De uitbouw van een digitaal kennisplatform behoort tot de werkinstrumenten om dat te bewerkstelligen.

In die databank vinden we het thema watervoorziening en waterzuivering terug. De gekende literatuur over dit aspect is niet groot. Eén ervan laat zelfs lezen “een sterk onderschat studiegebied”.

Wim Van Craenenbroeck heeft beide handen aan de ploeg geslagen om dit thema voor Antwerpen uit te diepen. Hij behandelt in dit boek de periode van 1860 tot 1930. Een klepper in groot formaat van 450 bladzijden, alstublieft!

De auteur kent zijn studiegebied door en door. Wat zich uit in een vlot leesbare tekst die alle aspecten behandelt. Het technische aspect komt ruim aan bod, maar eveneens het sociale (Klachten, tarieven en abonnees) en beleidsmatige niveau. Het werk is een voorbeeld op vlak van bronvermeldingen en indrukwekkende biografie. De afbeeldingen zijn goed gekozen en mooi afgedrukt.

De inhoud omvat de groeiende de behoefte aan leidingwater in Antwerpen rond 1860, de zoektocht naar oplossingen, de oprichting van de Antwerp Waterworks Company Limited in 1881 en het betrekken van water uit de Nete. Het boek reikt tot 1930, toen de concessie beëindigd werd.

Wim Van Craenenbroeck, Antwerpen op zoek naar drinkwater. Het ontstaan en de ontwikkeling van de openbare drinkwatervoorziening in Antwerpen 1860-1930, Tielt, Lannoo, 1998, 450 p., ISBN 9789020934359.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *