Boom van de oudheid tot het jaar 2000

Iemand die bij het begin van zijn boek terugkijkt op wie er voordien al heeft gepubliceerd, is zeker belezen. Alex Vinck laat van meet af aan duidelijk zie dat hij als geen ander het verleden van Boom heeft bestudeerd.

Vinck deelt het boek in twee grote stukken: van de oudheid tot ca. 1800 en van de Franse tijd tot heden. De verhouding in pagina’s is echter 1 op 5. Voor 50 pagina’s oudheid, middeleeuwen en nieuwe tijd volgen meer dan 250 pagina’s na 1800. Het ter beschikking staande bronnenmateriaal heeft daarin vooreerst natuurlijk de grootste oorzaak. En in dat tweede deel neem de periode 1800-1830 een 15-tal pagina’s in. Dus eigenlijk is het meer “Boom van 1830 tot 2000”. De auteur splitst het tweede stuk nog op in voor 1900 en na 1900. Maar dat had niet gehoeven. Een aantal zaken hergroeperen bij bestaande delen zou zeker gekund hebben.

Maar wat een verdienste. Want wat komt aan bod over 1830-2000? Zowat alles. We vatten samen, niet noodzakelijk volgens de indeling van het boek.

 • Politiek (voor 1900 en dan verdeeld over andere stukken)
 • OCM
 • Muziek
 • Kerkelijk leven
 • Verzuiling (verspreid in een aantal losse items, zoals Willemsfonds, socialistische toneelkring, Davidsfonds,…)
 • Verkeer, post, telegraaf, telefoon, verlichting, intercommunales
 • Nijverheid (coöperatieven, baksteen, diamant, scheepswerven, glas, , schoenen)
 • Verenigingen, jeugdwerking
 • Sport
 • Oorlogen
 • Ontspanning (cafés, cinema’s, toneel…)
 • Openbare rust en veiligheid
 • Immigratie
 • Dialect, straatnamen in de streektaal en bijnamen
 • Milieu en natuur
 • Onderwijs
 • Bevolking

Eigenlijk zowat alle onderwerpen die we in een dorpsmonografie van 1830-2000 verwachten. Het thema ‘gastarbeiders’ bijvoorbeeld was bij uitgifte toch wel nieuw in heemkundige context.

Het hele boek is mooi gezet en geïllustreerd. Waar mogelijk werden de personen op de foto’s van namen voorzien. Dit boek is zeker een aanrader voor wie in die moderne geschiedenis van Boom belangstelling stelt.

Alex Vinck, Boom van de oudheid tot het jaar 2000, Boom, VZW Weck, 1999, 352 p., D1999/8650/1

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *