De Kalmthoutse Heide

De auteurs beschrijven de heide als oeroud landschap, maar ontstaan door toedoen van de mens. Zij hebben het over de geschiedenis van de Kalmthoutse heide, over de bodem en de geologie, de waterhuishouding.

Bijzondere aandacht is er voor de duinen, de droge Kalmthoutse heide en de vochtige heide en tenslotte de vennen. Telkens komen de specifieke flora en fauna aan bod.

In enkele pagina’s wordt de evolutie naar een reservaat geschetst. Er wordt ook uitleg gegeven over het beheer van de heide en het gevaar en de gevolgen van heidebrand.

Tenslotte wordt een blik geworpen naar de toekomst.

Het geheel laat zich vlot lezen. De vele foto’s verluchten het geheel, zonder te vervallen in een natuurkijkboek.

Inzicht in het complexe systeem van heide is onontbeerlijk om de evolutie van het landschap en de leefwijze van onze voorouders te begrijpen. Quasi in elke gemeente was er wel heide, getuige daarvan nog de vele toponiemen die hiernaar verwijzen. In die zin overstijgt dit boek het strikt plaatselijke niveau. Dit boek kan heel goed naast ‘Heide in Limburg’ worden gelegd.

Er is een literatuurlijst aanwezig.

Geert De Blust & Marc Slootmaekers, De Kalmthoutse Heide, Leuven, Davidsfonds, 1997, 142 p., ISBN 9789061529699.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *