De straten van Merksem

We staan een beetje in dubio over dit boek. Het opzet is eenvoudig: de straten alfabetisch opnoemen en daarnaast uitleg geven over de betekenis van hun naam.

Voor een deel van de straten leren we meer: we krijgen het gemeenteraadsbesluit, de ligging, de vroegere benaming en/of uitleg bij de betekenis van de naam. Wanneer het gaat om persoonsnamen, worden we goed ingelicht over wie het gaat.

Wat toch wat ontbreekt: de redenen waarom een bepaalde plaatsnaam werd toegekend. Wat is de link met Merksem? Of in het geheel? Waarom bijvoorbeeld een Pallieterstraat?

Wanneer straten zijn vernoemd naar een vogel of een plant krijgen we een hele natuurkundige uitleg. Misschien interessant, maar weerom ontbreekt de reden waarom hiervoor gekozen werd. Bij de Kollebloemstraat bijvoorbeeld wordt aangehaald dat het om de klaproos gaat met verwijzing naar het Middelnederlandse col(le). Maar is kollebloem dialect of Brabants? We vinden het niet terug waarom er niet voor ‘Klaproosstraat’ werd gekozen.

Een groot gemis is wel de historische achtergrond bij sommige oude namen. Wat betekent de naam etymologisch? We vinden het niet terug.

Als je dit beschouwt als een overzicht van de Merksemse straten, met bij elke straat een beetje uitleg, dan zit je goed. Een paar weetjes hier en daar, soms gelinkt met het plaatselijk verleden, zoals de Olieslagerijstraat Maar echt diepgaand kan het niet genoemd worden. Maar voor de leek zal dit ruimschoots volstaan.

Tom Van Tichelen, De straten van Merksem, 2002, 128 p., D/2002/0306/51.

Delen:

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *