Korsendonk

Tussen Ardendonk, Tielen en Turnhout vinden we de gerestaureerde overblijvende gebouwen van de priorij Corsendonk / Korsendonk. Zij maakte deel uit van de Augustijnenorde, meer bepaald de tak van Windesheim (in Overijssel/Nederland).

Gesticht in 1395 door Maria van Brabant en gesloten door keizer-koster Jozef II. De Fransen verkochten de gebouwen. Zij bleven in privéhanden tot op heden. Eind jaren ’60 werden zij grondig gerestaureerd, op initiatief van Fernand Nédée. Het boek opent met een korte schets van deze man (1930-1980) die Korsendonk voor de toekomst veilig stelde.

Het werk geeft een geschiedenis van de priorij, rond vier peridoen: stichting, bloei, crisis, herleving en afschaffing.

Het beschrijft de religieuze betekenis van Korsendonk. De priorij speelde een rol in de hervormingsbewegingen van de late Middeleeuwen en de contrareformatie.

Een derde deel gaat over het geestelijk leven – de intellectuele belangstelling en de kunst.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan de gebouwen en de restauratie.

Een bibliografie en tijdtabel sluit het boek, dat mooi geïllustreerd werd.

L. Persoons, H. de Kok, L. Fornoville, R. Peeters, Korsendonk, 1985, 128 p., ill., D/1985/4327/1.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *