Profiel van Mol

In deze beschrijving van Mol komen zowat alle elementen uit het verleden aan bod. Akkoord, er kan nog veel meer geschreven worden. Maar dit is toch wel een mooi stukje werk geweest. In 1971 was heemkunde nog niet volop aan de orde en bleef de literatuur om op terug te vallen eerder beperkt.

Het eerste deel gaat in op de geografische en geologische situatie van Mol. Aandacht is er voor wit zand, bruinkool, turf, bossen, heiden en irrigatie.

Een tweede hoofstuk heeft het over het Mols dialect en zijn plaats binnen de andere dialecten en het Nederlands.

De geschiedenis van Mol vormt een derde deel. Hier geen echt overzicht, maar enkele aandachtspunten. Aan bod komen grondgebied en grenzen, de voogden, de patriotten in de Boerenkrijg. Toponymie en familienamen worden ook besproken.

De abdij van Postel krijgt een eigen en uitvoerig hoofdstuk, met geschiedenis en evolutie en een beschrijving van de abdij rond 1970.

Het Molse volksleven omvat de schuttersgilden en de oude begankenissen. Het cultuurleven sluit aan met schone kunsten, toneel, muziek, literatuur en architectuur.

Een achtste hoofdstuk bespreekt Mol als toeristische ‘kern’ van de Kempen. Elke deelgemeente passeert de revue, samen met Euratom en Eurochemie.

De bevolkingsevolutie, industrie en handel en infrastructuur worden gegroepeerd in een socio-economisch overzicht. Dit wordt gevolgd door een paar bladzijde contemplatie over de toekomst. Daarin valt toch het streven naar industriële ontwikkeling in het licht van de gewestplannen en uitgezette groeikaders (o.a. de Eenheidswet) op.

Tenslotte een uitgebreid addendum met overzicht van het vredegerecht, de gemeenteraadsverkiezingen, de stichtingsjaren van de onderwijsinstellingen. Het deel ‘Mol en het verleden’ is een overgenomen tentoonstellingstekst en had beter geïntegreerd geweest in hoofdstuk drie.

Het boek bevat een index. Elk hoofdstuk heeft een korte samenvatting in Frans, Duits en Engels.

De afbeelding zijn eerder schaars, maar dat was wel meer zo voor uitgaven van die tijd. Dat mag geen hinderpaal zijn om het te laten liggen! Het is trouwens zeer moeilijk te vinden in het tweehandscircuit

Diverse auteurs, Profiel van Mol, Tafelronde 47, Mol, 1971, 480 p.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *