Tielen, mijne vriend

Dit is een heel verdienstelijke poging tot dorpsmonografie. De auteur tracht alle facetten van het dorpsleven aan te halen. Ja, er zijn aspecten die niet aan bod komen. Omdat ze bij het verschijnen in 1980 nog niet echt als belangrijk werden beschouwd door heemkundigen. We denken dan bijvoorbeeld aan de aanleg van telefoon- en elektriciteitsnet. Dat kon samen met een deel over de spoorweg en de post tot een economisch hoofdstuk samengebracht worden. Ook op andere plaatsen vinden we kleine stukjes die beter onder die vlag hadden geressorteerd, zoals het Tielens IJsboerke. De delen van de Nieuwe tijd zijn in die zin wat warrig, omdat ze beter gegroepeerd waren in de thema’s van de eerste hoofdstukken, zoals het reglement van de botermarkt (landbouw). Anderzijds missen we een deel politiek en volkstaal en folklore, dat ook verspreid zit. Het is een keuze die achteraf natuurlijk makkelijker te overdenken valt.

Maar kijk eens wat er wel de revue passeert:

 • De oudste geschiedenis van Tielen (ca. 20 p.)
 • Het Tielenhof en heren van Tielen (ca. 50 p.)
 • De parochie (ca. 100 p.)
 • Toponymie (ca. 65 p.)
 • De landbouw (ca. 15 p.)
 • Tielen in het Ancien Régime (ca. 65 p.)
 • De slag op de Tielenheide in 1597 (ca. 35 p.)
 • De Nieuwe Tijd (ca. 75 p.)
 • Schuttersgilden (ca. 15 p.)
 • Onderwijs (ca. 15 p.)
 • Spoorweg, Post, Fanfare de Kempenzonen, melkerij, bekende Tielenaars, heksen en spoken (samen ca. 45 p.)
 • Uit grootvaders en grootmoeders tijd (ca. 30 p.).

Dat laatste omvat folklore, dialect, anekdotes, volkskunde en nog meer van dat.

Een mooi overzicht van een heleboel geraadpleegde werken, een lijst van illustraties en een register vervolledigen dit boek. Er zijn wel geen voetnoten, de auteur geeft niet aan wat hij precies waar haalt.

Wie heemkunde Tielen zegt, zegt dit boek van Antoon Koyen!

A. Koyen, Tielen, mijne vriend, Kasterlee, 1980, 564 p.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *