Turnhout. Groei van een stad

Diverse auteurs brachten hun kennen en kunnen samen in een magistraal boek over de stad Turnhout. De Culturele Raad startte deze werkzaamheden in 1981. In 1983 zag het zijn voltooiing. Het werd een turf van bijna 650 bladzijden. Het aantal foto’s is beperkt, maar voldoende. De klemtoon ligt echter op de inhoud.

En die inhoud is zeer verscheiden. We geven hem mee omdat hij niet alleen weergeeft wat er in het boek te vinden is, maar ook inspiratie biedt voor wie onderzoek doet naar de eigen gemeente.

  • Het natuurlijk milieu (bodem, fauna, flora)
  • Taal (dialect en toponymie)
  • Van voorhistorie tot 1789 (archeologie, politieke geschiedenis, administratie en jurisdictie, economie, kerkelijk leven)
  • Van 1789 tot heden (Franse en Hollandse tijd, stadsbestuur tot 1914, economie, katholieke en socialistische arbeidersbeweging; kerkelijk leven, Vlaamse Beweging, stedelijke functie van Turnhout)
  • Onderwijs en cultuur (ancien régime, vrij onderwijs, rijksonderwijs, letterkunde, muziek, kunst, verenigingsleven, volkskunde en -verhalen, sport, inspraak en adviesraden)

De lijst van voorintekenaars is klein voor zo’n werk en doet af aan de verdienste van hen die een bijdrage leverden. Hopelijk vond het boek véél meer weerklank. Wij kunnen het alleen maar aanraden.

Culturele Raad (div. auteurs), Turnhout. Groei van een stad, 1983, 638 p., ill.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *