Turnhoutse koorcomponisten van de 16e eeuw tot vandaag

In dit boekje wordt een onderdeel van de Turnhoutse muziekgeschiedenis onder de loep genomen. Meestal blijft die beperkt tot studies over fanfares of zangmaatschappijen. Hier komen de componisten zelf aan bod. De auteur heeft getracht zoveel mogelijk aan de stad verbonden namen samen te brengen.

Omdat het gaat over koorcomponisten loopt de Sint-Pieterskerk als een rode draad door het geheel. Op het einde wordt nog wat plaats ingeruimd voor de titularissen aan de H.-Hartkerk.

Toch gaat het niet alleen om het kerkelijke. Van elke persoon worden een kleine levensbeschrijving en een overzicht van het muzikaal werk gegeven. Enkele illustraties verluchten het geheel.

Een namenregister maakt opzoeken makkelijk. Dat leert ons meteen dat zo’n 150 personen vernoemd worden. Daarvan worden 25 personen grondiger besproken.

Drie delen telt dit werk. Het eerste gaat over de koorcomponisten Denies, Verdonck, Belcier en de families Van Turnhout en Robson. Een tweede deel bespreekt de verburgerlijking van de muziek met Gregoir, Thibeau, Cartol en Verrees. Tenslotte  komen de componisten buiten de muziekacademie aan bod: Andelhof, Van Eyck, Van Dessel, Verheggen en De Houwer. Het kleine addendum over de H.-Hartkerk vernoemt nog Brandt, Nuyts, Van den Bogaert, Maes, Bosmans en Peeters.

Maurits Duyck, Turnhoutse koorcomponisten van de 16e eeuw tot vandaag, eigen beheer, 94 p.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *