Sint-Martens-Bodegem : Bodegemsche Cronycke

Sint-Martens-Bodegem kan prat gaan op één van de oudste dorpskeuren van Brabant. Het dorp heeft een rijke geschiedenis. De Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap tracht die sinds 1979 te reconstrueren.

Zij kon daarbij beroep doen op enkele actieve leden. In 1984 brachten zij een nieuwe reeks bevindingen samen in het vierde deel van de Bodegemsche Cronycke. De lezer vindt daarin dertien artikels op vlak van heemkunde en volkskunde.

We lezen een samenvatting van de geschiedenis van Bodegem en een artikel over de pest in 1668-1669, als historische bijdragen. Misdaad komt aan bod in een artikel over het verdacht overlijden van Jan Van Rossum in  1771 en eentje over rapendiefstal in 1745.

Kerkelijk leven en volksgeloof komen aan bod in de verering van Sint-Elooi te Bodegem en een bijdrage over de kosters, naast een uitgebreid artikel over de geboorte-, huwelijks en begrafenisgebruiken tijdens het interbellum.

Op het vlak van patrimonium komen aan bod: het grafmonument van Pierre Vander Beken in de kerk van Bodegem en een houten balk met opschrift in een deurbalk van een oud hoevetje

Een klein artikel over hopteelt aan rechte staken en een artikel over Brusselse vondelingen in Bodegem (met namenlijst) sluiten dit deel.

Een zeer gevarieerde selectie in een vlot leesbare taal en voldoende ruimte voor 27 illustraties, maken dit samen tot een mooi geheel. Dit boekje is echter reeds lang uitgeput en kan alleen met en goede portie geluk in het tweedehandscircuit op de kop worden getikt.

Romeyns, G., Van Droogenbroeck, E., Van Rossem, P., Bodegemsche Cronycke, Bodegemse Kulturele Werkgemeenschap 4, 1984, 125 p., ill., D/1984/2839/1.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *