Het cijnsboek van de heren van Aarschot

Aan de oorsprong van deze bewerking ligt prof. F. Camerlinckx (1900-1974), die een eerste transcriptie maakte en enkele notities neerschreef. Het voor Aarschot belangrijk document bevat gegevens over de inwoners van het Land van Aarschot, namen en familienamen, herkomst, economische activiteiten en bezittingen.

Opmerkelijk: het werk begint met een uitgebreide bibliografie. In twee delen: enerzijds geschiedenis (met nadruk op Aarschot) en anderzijds toponymie en antroponymie. Dat laatste is -voor de leek- de studie naar de herkomst van voor- en achternamen.

Dan volgt een korte beschrijving van het cijnsboek.

De bespreking van het Land van Aarschot krijgt 40 pagina’s toegemeten. Een grondige maar beknopte bespreking van de bestuurlijke en economische toestand, met aandacht ook voor het systeem van lenen. In een tweede deel ligt de klemtoon op de naamkunde.

De tekst van het document wordt integraal weergegeven (het is immers in het oud-Frans opgesteld) met daarop volgend de vertaling in het modern Nederlands. Samen een 150-tal pagina’s, enkele verklarende nota’s meegerekend.

Tenslotte de registers op plaatsnamen en persoonsnamen voor Vaalbeek-Bierbeek en idem voor het Land van Aarschot (nu o.a. Aarschot, Baal, Betekom, Langdorp, Rillaar, Messelbroek, Testelt) met daarbij nog een register op instellingen en gemeenschappen.

Het hoeft geen betoog dat voor de heemkundige of genealoog in de besproken streek dit document gewoon standaard tot de werkcollectie moet behoren.

F. Camerlinckx, F. Holemans, Het cijnsboek van de heren van Aarschot 1368-1375, Hertogelijke Aarschotse Kring voor Heemkunde, 1993, 304 p.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *