Constant Theys, Ruisbroek (Brabant)

In de pioniersperiode van vele heemkundige kringen, of voorafgaand daaraan, gaven enkelingen de interesse een boost door een al dan niet uitgebreide geschiedenis van hun dorp uit te geven. Constant Theys nam initiatief in Ruisbroek. Deze uitgave dateert van 1940. Vrij vlug was ze niet meer beschikbaar, en in 1970 ging ze opnieuw ter perse. Toen werd ze uitgebreid en aangevuld door Piet Theys en Urbaan De Decker. Ze werd ook van illustraties voorzien.

De hier getoonde uitgave is dus die van 1970. In sommige tweedehandszaken of online aanbiedingen zie je deze steevast aangeboden als de uitgave van Constant Theys. Maar de originele is dus 30 jaar ouder.

De inhoud bleef behouden (mits de uitbereidingen tot 1970). Onderwerpen volgen kort op elkaar rond traditionele thema’s: ligging, bevolking, naam, hoeven, nijverheid, wapen, bestuur, gemeentehuis, oorlog, parochie, armenzorg, clerus, onderwijs, openbare werken, feesten, cultiir en sport.

Op te merken valt wel de bijdrage ‘Toponymie van Ruisbroek’, door de auteur en de daarvoor nog steeds ongeëvenaarde Jan Lindemans.

Een register van familienamen sluit af. Illustraties zijn-gezien de toenmalige druktechnieken- beperkt aanwezig.

Ruisbroek is nu deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw.

Constant Theys, Ruisbroek (Brabant), herziene uitgave 1970, Ruisbroek, 112 p.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *