Klein-Brabant

Het Hertogdom Brabant in kaart en prent

Het Hertogdom Brabant in kaart en prent

Het Hertogdom Brabant in kaart en prent

Dit boek maakt deel uit van een reeks uitgaven met aandacht voor de cartografie. In dezelfde reeks zijn ook o.a. Vlaanderen, Zeeland, Limburg en Luxemburg terug te vinden.

Het werk geeft een korte inleiding over de geschiedenis van Brabant en een historische schets van het kaarttekenen. De cartografen en uitgevers die iets van het Hertogdom publiceerden, komen aan bod.

Maar het paradepaardje zijn de talrijke reproducties in kleur van de historische kaarten van Brabant en zijn gebieden. Van algemene kaarten, over stadsplannen tot zichten op het slagveld van Waterloo of het stadhuis van Antwerpen. Alles zeer mooi uitgegeven – soms uitklapbaar- in hoogwaardige druk.

Door het grote formaat van dit boek (51×31,5 cm) zijn de kaarten niet pietluttige prentjes waar met vergrootglas op gezocht dient te worden. Neen, alles nodigt uit tot kijken en zoeken. Een prestige-uitgave, zoals die spijtig genoeg nog zelden opduiken. Op de tweedehandsmarkt duikt dit wel nog op. Indien je dit kan aanschaffen, niet twijfelen.

Dieter R. Duncker en Helmut Weiss, Het Hertogdom Brabant in kaart en prent. Zijn vier kwartieren Leuven – Brussel – Antwerpen – ‘S-Hertogenbosch, Lannoo, Tielt, 1983, 160 p.

Delen:
Groot Bornem 1900-2000

Groot Bornem 1900-2000

Groot Bornem 1900-2000

Auteur Juliaan Maerevoet brengt beelden samen uit 100 jaar dorpsleven in Bornem, Weert, Hingene, Branst, Mariekerke, Wintam en Hingene. Geen straatzichten, geen nostalgische terugblik, maar wel mensen. Foto’s met mensen.

Het werkgebied is zo groot en de periode zo lang, dat het een “greep uit” is geworden, meer dan een “kroniek”.

Bij aanvang van elk decennium krijgen we een summier overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen. Naarmate de eeuw vordert, wordt de plaats die elke periode krijgt, groter. De helft van de eeuw valt op pagina 31, terwijl het geheel 95 pagina’s telt. Op p. 52 zitten we al in 1970.

Bij elke foto lees je een summiere uitleg over wie het gaat of welke gebeurtenis de fotograaf heeft vastgelegd.

Dit boek is niet echt een referentiewerk of opgebouwd verhaal. Maar om met een koffie te grasduinen door oude foto’s blijft het een aangenaam werk.

Juliaan Maerevoet, Groot Bornem 1900-2000, History, 2000, 96 p.

Delen:
De Zwarte Hand een fataal avontuur Kurt Van Camp

De Zwarte Hand. Een fataal avontuur

De Zwarte Hand een fataal avontuur Kurt Van Camp

Met “De Zwarte Hand” zitten we in de streek van Klein-Brabant en de Rupel. Daar kent iedereen de verzetsbeweging. Denken we. Dit boek zet alles duidelijk op een rij. De auteur slaagt erin vlot maar grondig de verzetsbeweging in ontstaan en ondergang te beschrijven. En dat brengt heel wat nieuwe dingen naar boven.

In een eerste fase schetst het boek de achtergrond waarin het verzet ontstond. De groei van de kernen in Tisselt, Puurs en Sint-Amands en Boom en Niel leidt naar de hamvraag wat nu eigenlijk dat “verzet” van de groep was. Welke daden en acties werden gesteld? Voor mij was het de eerste maal dat op zo’n beknopte en duidelijke manier uitgelegd te zien. En dat zo’n kleine verzetsacties tot zo’n verregaande gevolgen konden leiden.

Een tweede groot aandachtspunt is opgebouwd rond de arrestaties en ondervragingen van de leden, gekoppeld aan de vraag hoe “De Zwarte Hand” eigenlijk tegen de lamp liep. Hier heeft de auteur tevens oog voor kritische bevraging van het handelen van de leden. Het boek is dus geen heldenepos, maar wil concreet duidelijk maken waarover het nu allemaal ging.

De overbrenging naar Duitsland en de twee operette-processen laten inzien dat het individu geen enkele recht meer had en justitie een farce was. Sommige leden hadden zelfs de uitgesproken al uitgezeten, maar iedereen moest verdwijnen in “Nacht und Nebel”.

We lezen de systematische vernietiging van deze mannen die het naziregime hadden getart. Het boek tracht hun tocht naar het einde -verdeeld in verschillende groepjes- in kaart te brengen. Het gaat dan niet om het lijden dat deze mensen ondergingen -daarvoor zijn er andere werken- maar wel om de lijdensweg (letterlijk) die zij moesten gaan. Met de ineenstorting van het Derde Rijk wordt een mensenleven steeds minder waard. Met de nazi’s moesten ook de getuigen van hun onmenselijkheid verdwijnen. Dat is hen bijna geheel gelukt.

In een laatste punt worden de bevrijding, repatriëring en thuiskomst geschetst van de weinige overlevenden. Het is hun verhaal dat verder gebracht moet worden.  Kurt Van Camp is daarin zeker geslaagd.

Als ik dan een kanttekening moet plaatsen, is dat over de afbeeldingen die eerder klein en donker zijn. Het is geen kijkboek, maar dan nog kon dat iets beter. Het blijft achteraan ook bij een summiere opsomming van de bronnen.

Daartegenover staat een vlot leesbaar boek over het verzet van “De Zwarte Hand” dat als avontuur begon maar fataal afliep.

Kurt Van Camp, Het verzet van De Zwarte Hand, Davidsfonds-uitgeverij, 2019, 224 p., ISBN 9789002268304. Het boek is hier te koop aan 23,50 Euro.

Delen: