Gelieve de familie te volgen. Koffietafels in Vlaanderen

Folklore bestuderen kan op drie manieren. Folkloristen en volkskundigen kunnen daar waarschijnlijk grote kanttekeningen bij plaatsen, maar laten we het nu vanuit dit standpunt bekijken. Je kan ten eerste kijken naar vroeger. Je kan ten tweede kijken naar vandaag. Je kan tenslotte kijken naar de toekomst.

Geen begrafenis in Vlaanderen, of er was een koffietafel. Gelieve de familie te volgen plakte discreet op het overlijdensbericht, of er zat een kaartje bij met dezelfde tekst. De pistolets met kaas en hesp en de koffiekoek toe. In het boek is daar aandacht voor in een tweede deel: hoe evolueerde de rouwmaaltijd doorheen de tijd..

Maar eigenlijk maakt het werk een bilan op van de koffietafel vandaag (anno 2012). Vlaanderen is niet meer hoofdzakelijk katholiek, maar een regio met inwoners met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen. Het afscheid nemen wordt door die verschillen sterk gekleurd. Hoe gaan in die verschillende gemeenschappen mensen om met verlies en wat is het belang van een maaltijd daarbij? Door interviews met een hele reeks mensen trachten de auteurs dat lappendeken in kaart te brengen.

De toekomst, dat is koffiedik kijken. Eigenlijk zou dit initiatief binnen 15 à 20 jaar nog eens hernomen moeten worden. Alles naast elkaar leggen kan mooie resultaten opleveren. De rituelen van het begrafenismaal in Vlaanderen en afscheid nemen tout court blijven immers evolueren. Denken we maar aan de verschuiving begrafenis – crematie.

Alles wordt mooi in beeld gebracht door de Gentse fotograaf Titus Simoens, winnaar van de Nikon Young Promising Photographer Award 2012.

Zoek je een overzicht van begrafenisgebruiken in het Vlaanderen van toen, dan is dit niet echt jouw boek. Wil je een beeld krijgen van deze rituelen aan het begin van de 21ste eeuw en hun oorsprong begrijpen, dan zeker wel.

Rob Belemans, Katrijn D’hamers, Marc Jacobs, Titus Simoens , Gelieve de familie te volgen. Koffietafels in Vlaanderen, Leuven, Davidsfonds, 2012.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *