Ik zag Cecilia komen. Groot gezinsliedboek

Het ‘groot gezinsliedboek’ doet als titel misschien denken aan kinderversjes en kabouterrijmelarij. Maar neen, deze lijvige klepper van 413 bladzijden put uit de liederentrommel van Vlaanderen. Met een, zo zegt het voorwoord, pragmatische keuze: de gekozen liederen maken deel uit van het bekende repertorium van de toenmalige generatie, zo’n 40 jaar geleden. Ondertussen zullen de kaarten anders liggen en zijn sommige van deze liedjes al geschiedenis.

Het thema van muziek en zang is een onlosmakelijk deel van de folklore en volkskunde. Bij alle gelegenheden -voor de tijd van de ‘disco-bar’- werd er immers gezongen. Gegroepeerd zijn: minneliederen, balladen, kerst- en gewijde liederen, luimige liederen (zoals ‘Te Kieldrecht’), stemmingsliederen (zoals ‘Op de purperen hei’), studentenliederen en tenslotte volk en land.

De vier pagina’s korte inleiding over het Nederlandse volkslied (beter is: het volkslied in het Nederlands) is een krachtige en duidelijke beschouwing. Zij bevat zoveel informatie! De korte bibliografie zet genoeg op weg naar publicaties die echte mijlpalen waren in het optekenen van de Vlaamse liedcultuur.

Dan volgen 150 liederen met muziekschrift. Het formaat van het boek is wel degelijk geschikt om het te gebruiken als partituur, de dikte echter speelt daar wat in het nadeel.

Achteraan vind je een korte historische toelichting bij elk lied. Waarschijnlijk was het typografisch niet zo interessant om deze bij elke lied al in te voegen. Een alfabetisch register voltooit het geheel.

Een boek om te lezen, te zingen en te neuriën. En vooral: een zeer verzorgde uitgave. Het werd letterlijk ingezongen op de boekenbeurs van 1980.

Johan Ducheyne, Johan Fleerackers, Paul Janssen, Piet Van Waeyenberge (samenst.), bewerkt door Lode Van Dessel, verlucht door Pol Mara, Ik zag Cecilia komen. Groot gezinsliedboek uit de Nederlandse liederschat, Lannoo Tielt/Amsterdam, 1980, ISBN 9020908944.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *