Heide in Lumburg

De titel dekt de lading en méér. Want alhoewel de auteurs zich toeleggen op de heide in Limburg, kan iedereen er wel informatie uithalen.

De heide doet denken aan een enorm gebied in de Kempen. Maar Vlaanderen kende wel meer heidegebieden. Talrijke straatnamen herinneren aan de aanwezigheid ervan. Door de duidelijke en onderbouwde uitleg in dit boek leer je de heide beter kennen, is het nu in de Kempen of elders.

Toch geeft het voorwoord meteen mee ‘het specifieke van de Limburgse heide’ te willen belichten. Daarmee willen de schrijvers af van ‘grove algemeenheden’. En door dat te doen, door zo specifiek te werk te gaan, leveren ze toch een mooi werk af dat voor iedereen nuttig kan zijn.

De beschrijving van deze gebieden vertrekt van hoe het er in de 19de eeuw heeft uitgezien. De bespreking van de potstaleconomie en het plaatsen van heide in het geheel van de landbouwactiviteiten is zeker vanuit heemkundig oogpunt interessant. Het ontstaan van de heide vanuit menselijke activiteiten en de verklaring van podzolbodems geeft het geheel een goede achtergrond. Voor Limburg zelf is de bespreking van reliëf en geologische geschiedenis een goede samenvatting om één en ander beter te begrijpen.

In het boek komen flora en fauna natuurlijk uitgebreid aan bod. De functie van de heide als natuur- en recreatiegebied krijgt te nodige aandacht. Beheer en behoud worden besproken.

De 19de eeuw was niet lief voor de heide. Als een vijand voor de agrarische en economische ontwikkeling moest zij met man en macht bestreden worden. Alleen kunstenaars zagen de pracht van licht en kleuren.

Na de eeuwwisseling kwam de steenkoolontginning op gang. Met de verdere industrialisering slinkte het heideareaal indrukwekkend. Twee vergelijkende kaartjes op p. 70 en 71 van het boek doen de mond openvallen van verbazing.

Van p. 88 tot p. 111 komen de Limburgse heidegebieden aan bod. Het boek dus geenszins een exclusief Limburgse zaak.

Een mooie greep uit de beschikbare  literatuur sluit het werk af.

Een aanrader voor wie meer wil weten over één aspect van het landschap waarin onze voorouders leefden.

L. Allemeersch, J. Geusens, J. Stevens, L. Raskin, Heide in Limburg, Tielt, 1988, Lannoo, 120 p., 29x22cm, ISBN 9020914758.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *