Herkenrode. Abdij en levend monument

De abdij van Herkenrode, gelegen in Kuringen bij Hasselt, was een speler van formaat in de regio. De invloed rijkte ver en de nalatenschap is groot. Niet alleen de abdijgebouwen zelf, ook het landschap, de refugiehuizen, molens en andere eigendommen in naburige dorpen en steden, het verspreid geraakte kunstpatrimonium (waarvan enkele Vlaamse topstukken) spreken tot de verbeelding.

Tien bijdragen van negen auteurs brengen de bewogen geschiedenis van de abdij van de stichting tot de start van de restauratie van de afgetakelde gebouwen eind 20ste eeuw.

We sommen op: de cisterciënzerorde inde Nederlanden, de eerste eeuwen van herkenrode, de 14e tot de 16e eeuw, de 17e en 18e eeuw beslaan het ancien regime. De abdijgemeenschap als organisatie komt aan bod in “dames, susters ende broeders”. De band met de Loonse gemeenten vormt deel zes. Het onroerend erfgoed als woon- en gebedsruimte en het roerende erfgoed komen apart aan bod. Deel negen bespreekt de privatisering en aftakeling sinds de afschaffing na de Franse Revolutie. Een laatste deel kijkt naar de toekomst, met de restauratie en nieuwe bestemming.

Het boek werd voorzien van passende illustraties. De bijschriften daarvan zijn drietalig, maar gelukkig in kleine druk.

Herkenrode. Abdij en levend monument, Ortelius, Deurne, 2002, 160 p., ISBN 9057201526.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *