Rijksmiddelbaar onderwijs te Sint-Truiden

De titel laat al vermoeden dat het om een ouder boekje gaat. Over Rijksmiddelbaar wordt niet meer gesproken, al niet meer van 1989. Na de derde staatshervorming werd de terminologie immers Gemeenschapsonderwijs. In 2007 werd het kortweg GO!.

Het onderwijs in Vlaanderen en België sinds 1830 kent een bewogen geschiedenis. Dit werk dateert van voor één van de meest bewogen periodes, nl. de schoolstrijd van 1958. In 1950 vierde dat staatsonderwijs in Sint-Truiden zijn eeuwfeest. En dat was de redenen om één en ander te boek te stellen.

De schrijvers hebben omstandig het wedervaren van dit onderwijs in de stad beschreven. De wet van 1 juni 1850 beval de oprichting van 50 Rijksmiddelbare scholen. Vier in de provincie Antwerpen en hetzelfde aantal in West-Vlaanderen, vier in het Nederlandstalige deel van Brabant, drie in Oost-Vlaanderen en evenveel in Limburg (Sint-Truiden, Maaseik en Tongeren). De 32 anderen waren allen in het Franstalige deel van het land gepland.

Het boek heeft het over het onderwijs te Sint-Truiden tot ca. 1795; tijdens de Franse tijd en de Hollandse tijd.

Veel uitgebreider is het deel over de Belgische periode. Dat heeft aandacht voor de voorloopster (de Ecole Primaire Supérieur van Sint-Truiden – oprichting en werking) en de Rijksmiddelbare school zelf. Dat onderdeel is omstandig met de oprichting, inrichting, de eerste jaren en de verdere groei.

Het boek heeft een ruime bibliografie. Er is wat fotomateriaal aanwezig, maar dat blijft beperkt. De middelen waren er toen niet om echte fotoboeken te maken.

Een bijzonder document dat moeilijk te vinden is! Het werd op slecht 450 exemplaren gedrukt. Hoeveel zouden er nog van overblijven, 70 jaar later?

R. Cloesen, J. Roosen, Geschiedenis van het Rijksmiddelbaar onderwijs te Sint-Truiden, 1950, 150 p.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *