Art Deco in Sint-Niklaas

Deze brochure interesseert vooreerst wie meer wil weten over het bouwkundig erfgoed van Sint-Niklaas. Maar ook voor anderen is deze perfect bruikbaar.

Met het voortschrijden der jaren is de aandacht voor de architectuur uit de periode van het interbellum alleen maar gegroeid. Door de heropleving van de economie in de jaren ’20 en de nood aan vernieuwing van stadskernen en verwoeste stadswijken is deze periode immers vruchtbaar geweest voor de bouwsector.

Dit boekje kijkt rond in de stad Sint-Niklaas wat hiervan nog is overgebleven. En dat is toch nogal wat. Het onderscheidt drie stijlen in de toenmalige architectuur. De traditionalistische richting grijpt terug naar de Lodewijk-stijlen. Art Deco en Modernisme zijn typische trends van die tijd. Bij elke traditie komen de belangrijkste architecten voor Sint-Niklaas aan bod.

De uitleg is summier, maar begrijpbaar en omvattend. Als lezer kom je zo tot een beter besef wat deze stijlen eigenlijk inhouden en hoe ze zich uiten in de straat. De toegevoegde foto’s zijn niet alleen decoratief, maar zijn een meerwaarde bij de tekst. Ze sluiten aan bij een beter verstaan van traditionalisme, Art Deco en Modernisme.

Meteen zit daarin de waarde voor iedereen die bezig is met het erfgoed uit zijn eigen omgeving. Al lezend en kijkend gaan de gedachten naar de ervaringen: waar in mijn straat, wijk, dorp of stad vind ik bouwwerken met dezelfde eigenschappen, dezelfde decoraties, dezelfde opstelling.

De vele voorbeelden van gewone burgerhuizen zijn daarin waardevol. De aandacht voor voordeuren, ramen en andere elementen komen goed van pas om zelf de ogen open te trekken bij het bekijken van de eigen omgeving.

In die zin kan dit werkje navolging vinden. Art Deco in Sint-Niklaas kan toegepast worden op eigen gemeente. Het zet alleszins aan om nog meer over het onderwerp te weten te komen. En dat is het enige wat hier ontbreekt: een bibliografie met enkele aan te raden werken. Het notenapparaat beperkt zich immers tot de specifieke Sint-Niklase context.

Desalniettemin: Art Deco in…. wordt weerom een handschoen voor lokale heemkundigen om op te nemen.

Anthony Demey, Art Deco in Sint-Niklaas, Gent, 2017, tweede volledig herziene uitgave, 96 p., 17×24 cm, ISBN 9789082732801.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *