Het bisdom Gent. Vier eeuwen geschiedenis

Met ronkende namen uit het domein van de kerkgeschiedenis moet dit wel een blok van een boek zijn. En dat is het ook.

We noemen o.a. Jan Art, Michel Cloet, Robrecht Boudens en Emiel Lambrechts. Elk levert volgens specialisatie en vakgebied een bijdrage aan dit geheel.

De geschiedenis van het bisdom wordt in drie delen uiteengezet. De periode 1559-1801 krijgt ongeveer 250 bladzijden toegewezen, de periode 1802-1829 (het concordataire bisdom) zo’n 40 bladzijen en het nieuwe bisdom tot 1947 zo’n 200 bladzijden. Tenslotte zijn er nog 25 pagina’s beschikbaar voor het hedendaags tijdvak 1948-1991.

Elk aspect van religieus leven komt aan bod, geconcentreerd rond vier hoofdthema’s. De bischoppen en hun beleid en de clerus en religieuzen zijn twee luiken die vooral inrichting en werking belichten. De gelovigen en het parochiale leven samen met onderwijs en  sociale werken vormen een tweede spreidstand waarop vooral de godsdienstbeleving en geloofspraktijk aan bod komen.

Het geheel is verlucht met illustraties die een verrijking zijn bij de teksten omdat ze in beeld brengen wat uitgelegd wordt. De selectieve biografie geeft een idee welke literatuur zeker te raadplegen valt bij een welbepaald onderwerp.

Wie meer wil weten over het bisdom Gent of  de evolutie van Katholicisme in Vlaanderen in Nieuwe en Nieuwste Tijd zal in dit boek zeker een welgekomen en onderbouwde synthese vinden. Om één en ander van plaatselijke inslag te toetsen aan een groter geheel is dit werk zeker aan te raden. Het zou daarom in elke bibliografie van een plaatselijke parochiegeschiedenis binnen de omschrijving van het bisdom moeten voorkomen.

M. Cloet et alt., Het bisdom Gent. Vier eeuwen geschiedenis, Gent, 1991, 583 p., 27×21,5 cm.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *