Het Meetjesland Natuurlijk

Een goed begrip van het landschap en het ecologisch systeem is onontbeerlijk voor een goed begrip van de leefwereld van de voorouders. Iedere heemkundig geïnteresseerde zal dat beamen. Het landschap bepaalde de middelen van bestaan, de woonstede, de teelten, enz. Zo zal de heide in Limburg voor andere leefomstandigheden zorgen dan de vette glooiingen in Brabant.

Landschappen veranderen door toedoen van de mens. Op tijd een bilan opmaken van het omringende milieu is zeker ook voor de plaatselijke geschiedschrijving een interessant gegeven. Zo werd al aandacht besteed aan de verschillende natuurwaarden in West-Vlaanderen.

In dit boek beschrijven de auteurs de natuur in het Meetjesland. Ze bespreken eerst de kleine landschapselementen. Dan volgen verschillende landschappen, die samen de puzzel van het Meetjesland vormen: de Poekebeek, de Bellemse bossen, het kanaal Gent-Brugge, het Drongengoedbos, Burkel en de Vossenholse meersen, Het Leen in Zomergem, Waarschoot en Eeklo, de bossengordel van Lembeke-Waarschoot en het Krekengebied. Tenslotte een woord over natuurreservaten in het Meetjesland en natuur in eigen tuin. De praktijk van natuurbehoud thuis.

Alles is mooi geïllustreerd met foto’s: vegetatie, dieren en landschap. Dus niet alleen beestjes. Daarmee is het meer dan een ‘natuurboek’. Een inhoudstafel ontbreekt. Dat had misschien het opzoeken wel wat makkelijker gemaakt.

Div. auteurs, Natuur en Landschap Meetjesland, Het Meetjesland Natuurlijk, Eeklo, De Eecloonaar, 1995, 152 p., ISBN 90-74128-04-01.

Delen:

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *