Historisch onderzoek naar de stad Geraardsbergen

In 1870 verscheen in twee delen de Recherches Historiques sur la ville de Grammont. Ze vloeiden uit de pen van Auguste de Portemont.

Het werk bleef één van de mijlpalen in de geschiedschrijving over de stad. Maar het werd zeldzaam en gegeerd.

Jacques Flamant besloot de twee boekdelen opnieuw uit te geven, Paul Cattelain zette zich aan het vertalen.

De opdeling in twee tomes bleef behouden, maar elk deel kreeg eerst de Nederlandse vertaling en dan de Franse facsimile-uitgave. Zo kan zowel het oorspronkelijke materiaal als de Nederlandstalige tekst geraadpleegd worden.

Het eerste boekdeel omvat geografie, oude stad en zegels, oorsprong, oorkonde, groei, feiten tot 1830, tonnekensbrand en de Geraadsbergenaars zelf. Een terecht woordje over Auguste de Portemont (1814-1886) sluit dit eerste boek.

Het tweede boekdeel omvat het tweede, derde en vierde boek van de Portemont. In het tweede boek vinden we uitleg over burgerij, bestuur tijdens het ancien regime, verenigingen en gilden, industrie, adel en bekende Geraardsbergenaars. In het derde boek komen aan bod: kerstening, kerken en abdijen. In het vierde boek tenslotte: het grondgebied, de baronieën van Boelare en Schorisse, dorpen en kloosters.

Zo omvatten de twee delen samen vier boeken. Goed voor meer dan 600 pagina’s Geraardsbergse geschiedenis.

P. Cattelain (vert.), Historisch onderzoek naar de stad Geraardsbergen door A. de Portemont, 2dln., 1996, 257+370 p.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *