Woordenboek van het Lokers dialect

Woordenboek van het Lokers dialect

De aandacht voor streektaal en dialect is niet nieuw. We kunnen daarbij denken aan Edgard Blancquaert, Van der Sypt en Frans Debrabandere. Geïnspireerd door deze en andere pioniers zagen enkele plaatselijke dialectwoordenboeken het licht. Dit is er één van.

De geografische positie van Lokeren zorgde voor een unieke ontwikkeling. Het taaltje ontwikkelde zich op de scheiding tussen de Oostvlaamse dialecten en de Waaslandse dialecten die Brabantse invloed ondergingen. Wie kennis heeft van één van deze families zal genoeg herkenningspunten vinden.

De auteur geeft eerst een inleiding in de uitspraak van het Lokers. Dan komen enkele spellingsregels aan bod. Alles zeer summier, zodat het licht verteerbaar blijft. Ingesloten zit een CD met een interview in het Lokers.

De woordenlijst bevat tal van termen, begrippen en zegswijzen. Telkens vergezeld van een voorbeeldzin waar het woord in een specifieke context wordt geplaatst. De ‘vertaling’ van die voorbeeldzin ontbreekt. Dat kan voor mensen die een dialect hanteren op ruime afstand van Lokeren, voor problemen zorgen. Maar geen nood, het woordenboek geeft dan uitsluitsel.

Met zijn 585 pagina’s gaat het om een lijvig boekwerk. De druk is inderdaad wel groot, maar dat vergemakkelijkt het lezen. Want ja, lezen kan perfect in dit ‘woordenboek’. Je bladert van hier naar daar en soms gaan de wenkbrauwen fors omhoog. Zoals bij ‘peireeterstroaële’ ofte wespensteek. En als iemand zegt dat ‘zij slot is versleeten’, zeggen we in dat hij incontinent is.

Over de herkomst van de dialecttermen blijft de lezer in het ongewisse. Nergens wordt aangegeven vanwaar een woord komt.

Een register Nederlands-Lokers maakt het geheel bruikbaar voor vergelijkende studies. Een bibliografie vervolledigt het geheel. Deze laat toch zien dat de schrijver niet over één nacht ijs is gegaan.

Bewondering voor het boek is het minste wat we kunnen tonen. Het samenstellen is een titanenwerk. We veronderstellen dat de schrijver veel bierkaartjes en post-itjes heeft volgekrabbeld en in de jaszak mee naar huis genomen. Want je moet het maar doen, zo’n bloemlezing bij elkaar brengen.

Marcel Pieters, Woordenboek van het Lokers dialect, 2008, 585 p., 16,5×25 cm.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *