Een school met een visie. Abdijschool van Zevenkerken 1910-2010

Gelieve ons te verontschuldigen indien voor U, lezers, een aantal namen of feiten niet genoeg aan het licht is gekomen. In de eerste plaats willen wij met dit boek een sfeer herscheppen, maar dan een historisch naslagwerk maken. Deze twee zinnetjes staan achteraan in het boek. Ze geven goed de bedoeling aan. Er zijn schoolgeschiedenissen die droog de historiek weergeven (bijvoorbeeld Rijksonderwijs te Sint-Truiden). Er zijn anderen die proberen de sfeer weer te geven, zoals Sint-Amandus te Gent. Beiden schieten tekort. Het is goed dat zelf te beseffen en geen ongenode verwachtingen te scheppen. Dat vraagt keuzes. En laten we niet vergeten dat zo’n boek ook ergens uithangbord wil zijn.

De auteur en medewerkers deelden het materiaal op in drie: 100 jaar geschiedenis, een school met een visie en alumni.

De geschiedenis verhaalt het ontstaan en de uitbouw van de school, opgehangen aan de verschillende diensttijden van de rectoren. Een laatste stuk behandelt de meisjesafdeling “Bethanië” die in 1969 het licht zag. Geen enkele verwijzing, geen bibliografie. De laatste zin van het boek in gedachten is dat te begrijpen. Maar dat kon toch -voor een eeuwfeest- wat meer onderbouwd.

Het twee deel zoekt naar de eigenheid van de Abdijschool Zevenkerken. Rond enkele wijsheden die de school hoog acht, worden getuigenissen en initiatieven samengebracht. Samen moeten ze de ‘sfeer’ scheppen die de instelling typeert.

Enkele alumni schrijven een paar woorden neer, waarin ze ook de school trachten te vatten. Tenslotte enkele mijlpalen uit ‘Le Trait-d’Union’, het schoolblad dat in 1923 voor het eerst verscheen.

Het geheel is overvloedig geïllustreerd met foto’s, dikwijls op een groter formaat. En daar toch enige kritiek: er is zéér weinig getracht namen op de gezichten te kleven. Wat een misser, want dat geeft toch een meerwaarde aan de beelden. Zo zien we twee bladzijden groepsfoto’s, maar wie is wie? Leerkrachten en rectoren worden genoemd, maar het zijn toch zeker de leerlingen die in de eerste plaats school maken?

Een zeer verzorgde uitgave, vooral helder afgedrukte foto’s op een iets groter formaat papier.

Bij het boek hoort een Cd-rom. Alleen… 10 jaar later: de apparatuur om deze data te openen zit niet meer standaard bij een laptop of PC. Papier is geduldiger… boeken zeker!

Div. auteurs, Een school met een visie. Abdijschool van Zevenkerken 1910-2010, Tielt, Lannoo, 2010, 175 p.

 

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *