Een halve eeuw College Veurne in woord en beeld

Het 150-jarig bestaan van het College de Onbevlekte Ontvangenis Veurne gaf aanleiding om de geschiedenis van 1945 tot 2001 te boek te stellen. In de verantwoording leren we waarom die tijdsafbakening: in 1902 verscheen een historiek en in 1952 volgde de “Geschiedenis van de Latijnsche Schoole en van het Bisschoppelijk College te Veurne”.

Die eerste eeuw wordt heel bondig hernomen in een proloog van 6 pagina’s. Dan volgen drie grote delen.

  • Het deel “Directeurs, leerkrachten en leerlingen” groepeert eigenlijk de historiek. Het deeltje waarin alle personeelsleden alfabetisch worden opgenoemd vormt zeker een meerwaarde.
  • In “Enkele vakken doorgelicht” komen de studies, de pedagogische veranderingen en de collegegeest aan bod.
  • Het collegeleven zelf, met alle initiatieven daarrond, wordt behandeld in deel drie “De eigen stempel”.
  • De oudleerlingenbond vormt de epiloog.

De bibliografie is zeer beknopt, met bijvoorbeeld gewoon de vermelding “Archief bisdom Brugge” en “Archief stad Veurne”, wat eigenlijk niet voldoet.

Maar het bindmiddel van dit boek: de klasfoto’s. Veel beeldmateriaal, en vooral leerlingen. En daarvoor is geen moeite bespaard: bij alle foto’s worden de namen genoemd van wie er te zien is. Dit is het bindmiddel van het boek. Het eerste deel wordt eigenlijk doorkruist door deze foto’s. Dat maakt alles zeer toegankelijk. Op het einde van het boek volgt zelfs een register van de afgebeelde klasfoto’s, wat opzoeken makkelijk maakt. In die zin is deze verzorgde uitgave zeker een voorbeeld.

Fernand Vanhee, Een halve eeuw College Veurne in woord en beeld, 2002, 240 p., ISBN 74023-05-3.

Delen:

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *