Oostends woordenboek

Roland Desnerck is een ronkende naam als het aankomt op Oostends erfgoed in de categorie taal. Zijn woordenboek kende verschillende herdrukken, hij bundelde liedjes en zegswijzen. Verder hield hij zich ook bezig met verhalen, vooral uit de visserij.

Dit woordenboek is een lijvig werk. De nadruk ligt op de woorden, maar een inleiding heeft het over de typische kenmerken van het Oostends: een Westvlaams, Ingwaeoons dialect met aparte woordenschat, spraakkunst en klanken en enorm verweven met de visserij. De auteur bespreekt ook het stilaan verdwijnen van het dialect en de spellingsregels. Deze inlijden beslaat een 30-tal pagina’s.

Het eigenlijk woordenboek omvat meer dan 500 pagina’s dialectwoorden, uitdrukkingen en taalgebruiken, vertrekkend vanuit het dialectwoord. De uitwerking is zoals een gewoon woordenboek: woordsoort, meervoudsvorm, vervoeging worden aangegeven.

In de 20 pagina’s bijlagen vinden we nog enkele verhalen en verzen.

Voorwaar een enorm werk dat een rijke schat aan erfgoed heeft vastgelegd en dat bij de betere in zijn soort (bijvoorbeeld het Gents Idiotikon of Hasselts woordenboek) kan gerekend worden, zowel in aanpak, volledigheid als vorm.

Roland Desnerck, Oostends woordenboek, derde druk, 1988, 575 p.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *