Waregems millenniumboek

2000. Dat jaar met die drie nullen. En een twee. Dat zette aan om eens terug te kijken. Niet naar het voorbije millennium, maar naar de voorbije eeuw. Qua iconografisch materiaal is dat iets haalbaarder.

In de inleiding geeft de werkgroep mee dat dit geen volledig overzicht is. Neen, het is eerder een warm-maker. Iets om aan te zetten om één en ander verder uit te diepen. De titel is trouwens zeer correct, want vanaf 1 januari 2000 mocht het dorp zich “stad” noemen.

Het concept is beproefd: foto’s, vooral oude postkaarten, hier en daar gekoppeld aan beelden “zoals het nu is”. De foto’s nemen de meeste plaats in, maar de opstellers hebben niet nagelaten elke afbeelding voldoende te duiden. Hier en daar wordt er naar verdere literatuur verwezen.

In negen hoofdstukken gaan we gans Waregem rond. Daar komt nog Nieuwenhove bij. Andere deelgemeenten komen niet aan bod. Verder is er aandacht voor feestelijkheden, bekende plaatsen, kasteel Casier en Waregem Koerse. Sport, cultuur en onderwijs vervolledigen dit boek.

Een verdienstelijke uitgave: de geschiedenis van Waregem wordt er niet in beschreven, maar heel wat fotomateriaal aangereikt en beschreven. En dat was uiteindelijk de opzet van het project.

Later heeft NCMV nog aandacht besteed aan de mensen van Waregem in deze uitgave.   Een voorbeeld van een monografie, in casu het H.-Hartcollege, vind je hier

Rik Ghistelinck (red.), Waregems millenniumboek. Van dorp tot stad, Waregem, NCMV, 2000, 103 p.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *