Woordenboek van het Poperings

Met 665 pagina’s kan het Woordenboek van het Poperings wedijveren met Oostends Woordenboek.

Maar een ander concept: hier wordt vertrokken van het Nederlandse woord, daarna volgt het Poperings in de eigen spelling. Een voorbeeldzinnetje moet het geheel verklaren of duidelijk maken.

Bij dialectwoorden zelf wordt een soort A.N.-spelling gegeven, dan de Poperingse spelling en vervolgens de verklaring. Bijvoorbeeld: rondkadiezen – roentkadiezn = vlug rondlopen.

Het nadeel van deze werkwijze is dat het moeilijk is om vanuit een dialectwoord de betekenis terug te vinden.

De uitgave bevat wel een handig inlegblad met de spellingsregels van het poperings. Om tot een goede uitspraak te komen moet je dus niet steeds terugbladeren naar de inleiding, maar kan je hierop verder gaan.

Soms worden spreekwoorden opgesomd, maar de betekenis ervan wordt niet gegeven. Het voorbeeldwoord is daar ‘kloot, iets waarrond alle dialecten een bloemlezing van spreuken, zegswijzen en beeldspraak hebben gevormd. We krijgen een tiental zinnetjes, zonder enige verklaring.

Toch is dit natuurlijk een reuzenwerk, eerder gericht op wie al goed thuis is in het Poperings. Het is zeker de basis om dit dialect ook vanuit eerder thematische hoek verder te bekijken en parallellen te trekken met Oostends, Anzegems of andere Vlaams lokaal taalgebruik.

André Vallaeys, Woordenboek van het Poperings, Poperinge, 1997, 665 p., 1997/8024/1.

Delen:

Leave a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *